איפה הזכות לחינוך מעוגנת בפירמידה?

בראש הפירמידה בגלל שאין חוקה במדינת ישראל זה חוקי יסוד מבחינתנו חוק יסוד קובע את עקרונות על של השיטה. למשל יש חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הנשיא, שלא מעניינים אותנו בחינוך. אותנו מענין – ״חוק יסוד כבוד האדם וחירותו״! באותה תקופה שדורנר נתנה את הבגץ, המלומד, ד"ר רבין אומר שזה כן מעוגן בחוק אבל זה לא קובע. קביעה של שופטים זה ״תקדים מחייב״ – מה שבית משפט קובע זה מחייב, זאת לא המלצה. מה שקובע זה חוקים ופסיקות משפטיות. דר׳ רבין אומר שהזכות לחינוך זה הזכות לקבל חינוך, הזכות לשיוויון בחינוך, הזכות להשפיע על תכני חינוך(הדעה של רבין, זה מעניין, נחמד אבל לא קובע)

הזכות לקבל חינוך – אומר שלילדים יש את הזכות לקבל חינוך חינם. כמו כן, הזכות לקבל אומרת שזה גם הזכות לחינוך מתקבל על הדעת: גודל כיתה סביר- מספר ילדים,  ללא אלימות, לימודי ליבה, פיתוח יכולות אישיות של הילד, התחשבות באחרים, פסיליטיס – תשתיות

זכות לשיוויון בחינוך – בארץ קיימים פערים בין חרדים, ערבים, מגזר אתיופי, פריפריה ומרכז, עוני- עושר, חינוך עם צרכים מיוחדים.  שיוויון בין מזרחיים לאשכנזים, מגזר ערבי לעומת יהודי, דוח אור, אפליה של המגזר האתיופי שרוצה הרבה פעמים ללכת למגזר חרדי ולא מקבלים אותו, פריפריה ומרכז ועוד. חינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים גם קשור לשיוויון.

הזכות להשפיע על תכני החינוך אני בתור אמא יכולה לבחור להשפיע על תכני החינוך של הילדים שלי. להחליט לאיזה בית ספר לשלוח אותו – ממלכתי דתי / ממלכתי / דמוקרטי וכו׳.. אפשר לבחור לאן הילדים ילכו ללמוד – לממלכתי או דתי או ריאלי או בבית. יש הרבה אפשרויות. גם כמה אתה משפיע על התכנים בתוך הבי"ס.

הפסיקה האחרונה בנוגע להאם הזכות לחינוך מעוגן בחוק יסוד ״כבוד האדם וחירותו״ כ-פרוקצ'יה 2010.

פרוקצ׳יה קבעה שאכן הזכות לחינוך מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. פסיקה זאת קובעת כי היא הפסיקה האחרונה. עו"ד אור אמר לא נמצאת , דורנר אמרה אולי, רבין אמר כן אבל לא קובע. כי לא שופט השלב הבא בפירמידה – חוקי חינוך- חוקים רגילים בתחום החינוך שנחקקים על ידי הכנסת. הנורמות בפירמידה: מופיעה בכנסת ראשון – חוק היסוד- בראש הפרמידה – נקבע בבג״צ – לא ניתן לשנות את החוקים הללו בקלות. יש צורך בשריון ורוב בכנסת וכו׳.. לעומת חוקי החינוך. אחריו חוקי החינוך –  הנקבעים בכנסת- חוק חינוך ממלכתי, חוק להשכלה גבוהה, חוק חינוך מיוחד וכו, חוק זכויות התלמיד. חוק זכויות הסטודנט, חוק מוסדות חינוך וכו׳…

אחד מחוקי החינוך (שניים בפירמידת הנורמות) חוק לימוד חובה – תש״ט – 1949 והזכות לקבל חינוך:

סרט חובה התלמיד מספר אחד – מה קורה כשמצהירים שיש בקניה חוק חינוך חינם.