זכויות התלמיד בשנת 2000

4רקע כללי – החוק נוחת על מערכת החינוך כשהיא נמצאת במצב של מגננה. מערכת החינוך רגילה לשיח פדגוגי. נכנס למקום הפדגוגי הביטוי ״זכויות״ שהוא אינו שיח פדגוגי, והוא תופס את מערכת החינוך לא מוכנה. אחת הסיבות לכעס של המורים, המנהלים ואנשי החינוך היא מכיוון שזה מסתכל רק מזווית הזכויות של אחד מפרסונות שקשורות למערכת (הורים, מורים וכו׳…). הוא אינו מדבר על חובות ואינו מסתכל על הזכויות של יתר הפרסונות במערכת.

ואז מתחילה ביקורת על החוק הזה – וייצוג על כך מתקשר לדמות בשם ליטל מעתוק מהתוכנית ארץ נהדרת.מבשנת 2004 תוקן חוק זכויות התלמיד ונוספו בו גם עובדי ההוראה וצוות המוסד החינוכי. החוק מתייחס לחוק היסוד של חינוך הילד ולאמנת זכויות הילד

  • סעיף 5 – איסור הפליה – הוא סעיף מאוד מאוד חשוב והכי חשוב בחוק הזה (יבוא בהרצאה נפרדת)
  • סעיפים 6,7,8 הם באותו ענין
  • סעיף 9 – זכות להיבחן בבחינות הבגרות
  • סעיף 10,11 – אמצעי משמעת
  • סעיף 13 – מועצת התלמידים – סעיף מתקדם מבחינת זכויות כי עוסק בזכות להתארגנות

הרציונל שעמד מאחורי הסעיף והוצע על ידי סילבן שלום הוא הזכות להישמע ולשמוע החלטות שקשורות אליהם. בפועל החוק לא נתן לילדים את הזכויות שסילבאן שלום רצה – הוא שאף שיתעיצו עם התלמידים אך הוא לא מחייב ולכן כל בית ספר מימש או לא בהתאם לאופן שפועל

סעיפים 10,11 – נושא ענישה – עונש גופני ונושא השפלה לא ברורים (לנקות מה שלכלך) הסעיף כללי ומותיר מקום לדעות ולפרשנויות שונות לדוגמה מה זו השפלה ומה זה עונש גופני. מי שמפרש את הנושאים הללו זה חוזר מנכ"ל, ותקנונים בית ספריים, ועדיין זה לא נוגע בהכל לכן בפועל עובדי הוראה לא יודעים בדיוק מה מותר ומה אסור. ענישה – סעיף המתייחס לכך שתלמיד לא ייענש על מחדל של הוריו – ממעלה שאלות על סנקציות לתלמידים שבגלל הוריהם מאחרים, לא מגיעים עם ציוד, וכו..

מתוך חוק זכויות התלמיד – ״הרחקה לצמיתות״ – סעיף 6,7,8

פסק דין שיצא לפני החוק משנת 95׳ (מסילתי נגד משרד החינוך). ביה״ס מסלק את התלמיד מבלי למצוא לו מסגת חלופית. הוריו מגישים תביעה ובית המשפט קבע כי בהרחקת התלמיד נפלו פגמים מהותיים וכו׳… ולכן ההרחקה מבוטלת. לפני החוק בשנת 2000, היה חוק מנכ״ל בו היו נהלים שבית הספר לא עמד בהם. מצד אחד היה זכות התלמיד ומצד שני זכות בית הספר לנהל. מי גובר? זכות זאת או אחרת? כמובן שזכות התלמיד גוברת והילד חוזר לבית הספר. נשאלת השאלה מה התלמידים האחרים לומדים מפעולה כזאת?

בחוק זכויות התלמיד –

  • אין להרחיק תלמיד אא״כ נמצא לו מוסד חלופי.
  • הליך הרחקה לצמיתות מעוגן בחקיקה (סע׳ 6) – יש ליתן לתלמיד
  • הרחקה לאלתר – מנהל המוסד באישור מפקח מחוז