חוק לימוד חובה

החוק הראשון מבחינה כרונולוגית ״ חוק לימוד חובה״ מתכתב עם תת הזכות לקבל חינוך. החוק פותח ואומר שהאחריון העיקרית בהקשר של לקבל חינוך היא על ההורים. (יש פסק דין על כך שאבא הזניח את ילדיו על כך שהוא לא ידע שילדיו לא הגיעו לבית הספר)

חוק לימוד חובה מדבר על גיל 3-18. אבל בפועל חוק ההסדרים דחה את זה וזה עדיין לא חינם חובה 3-18 לכולם.

חינוך חינם – בגדול במדינת ישראל יש חינוך חינם. אבל רגע לפני שאנחנו בודקים מה קורה בישראל אנחנו בודקים במדינות אחרות. המדינה אחראית על מתן חינוך חינם לפי זה. סעיף 7ב׳ מוסיף עוד שותפה למימון התקציב של החינוך והיא הרשות המקומית. והן צריכים לביחד לממן את החינוך החינם.

בישראל אין ממש חינוך חינוך חינם: לפי החוק – פטור משכ״ל ודמי הרשמה.  כבר לפי החוק, מותר לגבות כספים. אילו כספים? יש חוזר מנכ״ל של תשלומי רשות ויש עוד דרכים שבגינם ניתן לגבות עוד תשלומים מההורים. ההורה הממוצע לא יודע מה זה החלק של הרשות ומה החלק של החובה.  התל״ן (תכניות לימוד נוספות) הורה יכול להגיש אני לא משלם את זה.

חוק חינוך ממלכתי – משנת ה50׳ – והזכות להשפיע על תכני החינוך. נחקק ב53. היו עד אז 4 זרמים בחינוך. הזרם הכללי – ליכוד וימינה

  • זרם העובדים – מערך ושמאלה
  • זרם מזרחי – מזרח והפועל
  • זרם אגודה – חרדים

בן גוריון הציע את החוק המללכתי – על מנת לבטל את הזרמים בחינוך שהיו.

חינוך ממלכתי – יש 3 סוגי ממלכתי:

  • ממלכתי רגיל (חילוני) – חינוך הניתן מעת הממדינה… (בתוך המצגת)
  • ממלכתי דתי (ממ״ד) – מוסדותיו הם דתיים לפי אורח חייהם (המשך במצגת). בתוך משרד החינוך יש אגף מיוחד מועצת חמ"ד – חינוך ממלכתי דתי חמ״ד – מועצה של חינוך ממלכתי דתי- היא נותנת את ההוראות לגבי הממ״ד. יש צורך במועצה כזאת כיוון שיש הוראה לגבי ממ״ד – שהמועצה הזאת רשאית לפסול מטעמים דתיים מינוי מנהל או איש חינוך מסיבות דתיות.

ממלכתי משלב (מ2008) סוג של מסורתי –  ממציאםי את הממלכתי המשב (יחד, קשת), חינוך ממלכתי משלב …(המשך במצגת). מחליטים בעזרת דרישת הורי ⅔ מהתלמידים לפחות או 90% מההורים במקרה  והמוסד הרשמי היחיד ברשות.